کانال تلگرام هایپرتمپ

محاسبه نمره میان ترم و پایان ترم

637 نحوه محاسبه نمره میان ترم و پایان ترم در دانشگاه پیام نور

سیستم آموزشی مخصوص دانشگاه پیام نور نحوه محاسبه نمرات امتحانات این دانشگاه را نیز منحصر کرده است. خروجی اولیه نمرات کمی پیچیده است این خروجی حالت های متفاوتی دارد

آخرین مطالب اضافه شده

Recently added posts

مطالب محبوب سایت

Most popular

مطالب پیشنهادی

Recommended